ONZE SAMENWERKING MET TREES FOR ALL


Koop een instrument en wij planten 1 boom!

Wij vinden duurzaamheid belangrijk. Duurzame ontwikkeling op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Daarom werken we samen met Trees for All. Onze samenwerking is simpel maar doeltreffend! Koop je bij Music All In een instrument met een Trees for All label? Dan doneren wij één boom aan Smart Forest Project in Bolivia.

Zo creëren we samen met jou een duurzamere wereld, zonder dat je meer hoeft te betalen voor je aankoop.

Waarom doen we dit?

"Wij vinden dat wij als retailer meer moeten betekenen dan alleen het verkopen van producten. Daarom zetten we niet alleen hoog in op service en klantgerichtheid, maar willen we tegelijkertijd ons steentje bijdragen aan diverse maatschappelijke doelen. Daarom bieden we onze klanten de mogelijkheid om te kiezen voor duurzaamheid, zonder dat je daar zelf meer voor betaald. "

Bomen zijn belangrijk

Bodembescherming

Bossen beschermen de bodem. Op de meeste plaatsen waar bos wordt gekapt vermindert de bodemkwaliteit en de bodemvruchtbaarheid.

Neerslag

Bossen zorgen voor regulering van neerslagpatronen, afkoelen van het aardoppervlak en zuiveren van water en lucht.

Schone lucht

Bomen hebben CO2 nodig om te groeien. Koolstof wordt omgezet in hout vervolgens wordt zuurstof afgescheiden. Bomen spelen een belangrijke rol om de lucht te zuiveren van CO2.

Biodiversiteit

80% van alle landdieren is voor zijn voortbestaan afhankelijk van bossen. De vernieting van bos heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit en daarmee het eco-systeem.

Voedsel

Veel van ons voedsel komt nog steeds uit het bos. Vrijwel alle specerijen, gommen, harsen en oliën worden gewonnen in tropische regenwouden.

Bouwmateriaal

Hout is voor 1,3 miljard mensen nog steeds het belangrijkste materiaal voor onderdak. Ontbossing door industriëlen raakt dus ook arme gezinnen die geen bouwmateriaal hebben of kunnen betalen.

Waterzuivering

Bos heeft een waterzuiverende en waterbergende functie. Bomen nemen water op en daarmee ook de stoffen die in het water zitten. Voedingsstoffen en vervuilende stoffen. Je kunt het bos zien als levend filter.

Sociale impact

1,6 miljard mensen zijn economisch afhankelijk van bossen. Een betere combinatie van landbouw en bosbouw zorgt voor een verbeterde sociaal economische positie voor de boeren.

Gezondheid & welzijn

Bomen zijn van essentieel belang voor onze mentale en lichamelijke gezondheid. Eén op de vier medicijnen komen voort uit bomen en planten.

Smart Forest project in Bolivia

Een veelzijdig bos met een ‘Gold Standard’ keurmerk voor compensatie

Elke boom die wij doneren wordt geplant in Bolivia door Trees for All. Zij werken al vanaf 2007 in Bolivia samen met hun partner Sicirec. In dit veelzijdige project aan de oostelijke voet van de Andes staan herbebossing, Climate Smart Agriculture (CSA) en het vastleggen van CO2 centraal. De combinatie van landbouw en bosbouw zorgt voor een klimaatbestendiger landgebruik. En voor een verbeterde sociaal economische positie voor de boeren. Het behoud en herstel van het milieu, verbeterde bodemvruchtbaarheid en minder erosie. Een verbetering van de biodiversiteit. En natuurlijk de vastlegging van CO2 in nieuw aangelegde percelen.

Waar vind je het Trees for All Smart Forest